Undervisningsmiljø

Bagsværd Friskole

Glade børn lærer mere

For at børn kan lære optimalt skal elevernes fysiske og sociale rammer være i orden!

Vores elevråd er elevernes mulighed for at have indflydelse på undervisningsmiljøet  i dagligdagen, så vi så tidligt som muligt, kan få løst de forhold som fylder for eleverne og værst tænkeligt begrænser deres indlæring eller sociale trivsel.

Mindst hvert 3. år foretager vi en stor undersøgelse af elevernes trivsel i skolen. Er toiletforholdene i orden? Taler lærerne pænt til børnene? Føler de sig hørt i fællesskabet? Har de gode venner i klassen? Hvordan med ondt i maven eller ondt i hovedet?

Vi kan også have en mistanke om at der er noget på spil i en klasse. Noget, vi som forældre og skolepersonale ikke får at vide i dagligdagen. Når det sker, laver vi anonyme trivselsundersøgelser for at tage pulsen på den sociale trivsel i fællesskabet. Til det har vi en AKT-person (adfærd-kontakt-trivsel) ansat.

 

Undervisnings-miljø-vurderingerne er blevet til ved hjælp af ´Termometret´ udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø.

umv beretning 2015

uvmvurdering 2014