Tilsyn og evaluering

Vi står mål med…!

Frie skoler skal stå mål med folkeskolen. Det betyder i praksis, at de elever der går på frie skoler skal være mindst lige så godt stillet, som de, der går i landets folkeskoler.

Det er skolebestyrelsens ansvar at sikre dette og dokumentere det overfor resten af skolekredsen. Det skal bestyrelsen gøre ved at ansætte en tilsynsførende, som fører tilsyn og vurderer skolens praksis.

Den tilsynsførende udarbejder årligt en rapport på baggrund af flere besøg. Rapporten er en god måde at få indsigt i en skoles hverdag og retning. Skolen bruger tilsynsrapporten som et aktivt redskab til at finde de områder, som skal udvikles og skærpes.

Her kan du læse om vores tilsyn og vores egen evaluering

Tilsynsførende: Merete Trier Frederiksen

Tilsynsrapport for Bagsværd Friskole 16-17

Tilsynsrapport Bagsværd Friskole 2015-16

Tilsynsrapport for Bagsværd Friskole 14-15

Evaluering og opfølgningsplan Link til Evaluering og opfølgningsplan 2016

Læs også om hvordan eleverne klarer sig til prøven i 9. klasse og hvad de gør efterfølgende

Karaktergennemsnit til prøverne i 9. klasse
Link til Karaktergennemsnit

Langt de fleste af vores elever tager en gymnasial uddannelse. Flere tager dog et år på en efterskole hvor der lægges fortsat vægt på elevernes personlige, kreative og faglige udvikling.

På dette link kan man se hvor vores elever er 3 mdr. efter de er stoppet hos os.