PDF Gammel forside Login Intranet

Slutmål for undervisningen

På Bagsværd Friskole følger vi fælles mål. På Bagsværd Friskole undervises der i tysk som 3. sprog.

Du kan læse mere om fælles mål her: http://www.emu.dk/omraade/gsk-forældre

Udover de obligatoriske fag har skolen udviklet en række fag:

SOL:

Socialisering foregår hele tiden, men for at skærpe elevernes opmærksomhed undervises der i SOcial Læring fra 0.-4. klassetrin. Du kan læse mere om faget her: Vores værdisyn og overordnede mål for social læring i indskolingen på Bagsværd Friskole_53219

Mediefag:

IT er en integreret del af danske børns hverdag. Men hvordan bruger man egentlig de IT muligheder der er? Hvordan forholder man sig kritisk til forskellige medier og vurdere etisk om en hjemmeside er ok eller ej?  Læs mere om faget her: mediefag