Pædagogik og værdier

Bagsværd Friskole

Bagsværd Friskole er en lille uafhængig skole, fri af politiske og religiøse tilhørsforhold

Vi ønsker at skabe et trygt og udviklende skolemiljø, som kan danne rammerne omkring børnenes faglige og sociale læring. Vores grundlæggende holdning er, at alle børn er unikke individer. Samtidig har de brug for at indgå i et fællesskab for at udvikle både deres faglige og sociale kompetencer.

Værdigrundlaget forpligter til at sætte skolens daglige praksis og forældrenes samarbejde omkring barnet i et overordnet perspektiv. Derved bør alle væsentlige beslutninger og handlinger reflekteres i skolens værdigrundlag.

Kommunikation

Skolens daglige samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere bygger på dialog, åbenhed, nærhed og tryghed for alle parter. Alle børn på Bagsværd Friskole skal opleve, at de bliver hørt, set, talt med og taget alvorligt. En åben og respektfuld kommunikation mellem børn og voksne og børnene imellem er af vital betydning for et godt skoleliv.
Vi lægger stor vægt på, at eleverne kan og tør kommunikere og formidle.

Fællesskab

En af skolens opgaver er at opdrage til demokratisk bevidsthed, social og interkulturel forståelse og deltagelse i skolens fællesskaber. Vi forventer, at alle på skolen – elever, forældre og medarbejdere – deltager i skolens store fællesskab. Et fællesskab er noget, vi alle er med til at skabe.

Selvværd

Bagsværd Friskole skal til enhver tid søge at give barnet troen på eget værd, og selvværdet skal gå hånd i hånd med respekten for de andre og deres ret til indflydelse og succesoplevelser.

Bredt undervisningsbegreb

Bagsværd Friskole ønsker – via et bredt undervisningsbegreb – at skabe de bedst tænkelige betingelser for, at eleverne tilegner sig faglig viden og færdigheder på et højt niveau. Ved faglighed forstår vi både det at tilegne sig viden men også at lære at lære. Vi stiller krav til vores elever om at møde forberedte og være aktive både i undervisningen og på skolen. Lærerne efteruddanner sig løbende for at styrke både de faglige og pædagogiske kompetencer. Selvom vi vægter tværfagligheden højt, vægter vi kernefagligheden lige så højt.  De praktiske og boglige arbejdsformer har begge værdi, når eleverne skal tilegne sig viden om sig selv og deres omverden. De praktisk-musiske fag har en væsentlig placering i den samlede undervisningsramme.

Hele værdigrundlaget findes på linket her: