PDF Gammel forside Login Intranet

Skoleårets traditioner

Bagsværd Friskole er en lille skole med store ambitioner og stolte traditioner

De traditioner, vi har på skolen, er udtryk for vores måde at tænke pædagogik og værdier på. Genkendelsen er vigtig for os alle. Men det er også vigtigt, at traditionerne bliver ved med at give mening for os. Ind imellem ændrer vi lidt ved dem, men fastholder kernen.

Vores traditioner understreger fællesskabet og måden at tænke dannelse på. Vi fastholder og udvikler derfor traditioner, som understøtter et fælles, kreativt læringsrum.

For det er lige dét, Bagsværd Friskole er: Et traditionsrigt, men kreativt sprudlende fællesskab.

Et par af de vigtigste traditioner på skolen:

  • Musical – hele skolen er på den anden ende i et væld af aktiviteter, musik og drama, som kulminerer med 2 store forestillinger i cirkusteltet på fodboldbanen.
  • Lærerløs dag – personalegruppen er på pædagogisk dag en fredag, mens forældre overtager undervisning.
  • Melodi Grand Prix – hver klasse skriver tekst og musik og øver deres optræden, til deres eget indslag til Grand Prix´et.