PDF Gammel forside Login Intranet

Forældresamarbejde

Hvor lærer dit barn noget? I skolen. Det tænker de fleste af os. Men her er en overraskelse: Er dit barn 7 år, har du som forælder seks gange større indflydelse på dit barns læring end skolen har.

På Bagsværd Friskole ved vi, at en succesfuld skolegang ikke kun handler om barnet. Skolens daglige samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere bygger på dialog, åbenhed, nærhed og tryghed for alle parter. Udviklingen af forståelse for andre, empati, ansvarlighed og omsorg er bærende begreber for skolens arbejde. Det gælder også for vores samarbejde med forældrene. Som forælder til et barn på Bagsværd Friskole bliver du involveret – for du betyder lige så meget for barnets læring, som skolen gør. Mindst. Skolen bygger derfor på den hjælp og medvirken, som forældrene kan byde ind med. Det betyder utrolig meget for skolen, at vi har så aktive forældre, som vi har.

Vi har et organiseret kontakt-forældreforum, som mødes ca. 3 gange årligt for at drøfte synspunkter, arbejdsweekender, skole osv.

Årligt afholder vi 2 skole/hjemsamtaler og 2-3 forældremøder. Et af møderne er Børnerunden. Til Børnerunden er en klasses forældre samlet – og klasselæreren og Klubbens kontaktperson er med. På tur får forældrene 2 min. til at fortælle om deres barns trivsel. Hvem leger barnet med? Hvad fungerer? Og er der steder, skoen trykker? Klasselærer og klubkontaktperson supplerer med deres indtryk af barnet fra skoletiden. Børnerunden er Bagsværd Friskoles unikke værktøj til at give forældre et 360-graders blik på deres barn – og de andre børn i klassen. Trivselsproblemer opstår næsten altid som følge af små hændelser og misforståelser. I Børnerunden bliver problemerne taget i opløbet.

På lærerløs dag drager hele personalet af sted for at drøfte og arbejde med pædagogisk udvikling. Denne dag passer forældrene skolen. Nogle tager på tur, andre bliver hjemme på skolen. Det er ofte en rigtig hyggelig dag for både elever og forældre, og en fantastisk mulighed for personalet.

Hvert forældrepar lægger 2 dage om året (lørdag eller søndag) på skolen til diverse arbejdsopgaver, som er defineret på forhånd af skolens pedel. I starten af september bliver der udsendt et skema over, hvornår hvilke klassers forældre har arbejdsweekend. Efterfølgende bliver arbejdet beskrevet. Og er det hårdt arbejde? Vi ville jo alle helst dase på sofaen, når det endelig er weekend. Men til arbejdsdagene tager man børnene med. De hjælper til og leger sammen på legepladsen og boldbanen. Imens lapper forældrene hullerne i tipiens teltdug, graver træstammer ned for at etablere jorden-er-giftig banen og giver klasseværelset en overhaling. Ud over at konkret arbejde på skolen bliver udført, binder arbejdsweekender klassens forældregruppe bedre sammen.

Herudover har vi på skolen forældre, der har helt specifikke kompetencer indenfor områder, som vi har både gavn af og hårdt brug for. Det gælder fx vores it-system, som IT-hajer blandt vores forældre har fuldstændigt styr på. Vores hjemmeside, som en forældre-grafiker har tjeck på. Og så diverse ting på bygningerne og grunden, som arkitekt-forældre laver skitser og planer til, hvordan vi kan forbedre. Selv vores storskrald har vi en forælder med stort kørekort, der tager sig af.

Det lyder som hårdt arbejde. Men det er det slet ikke. Hver især hjælper vi til dér, hvor vi bedst kan. På Bagsværd Friskole er det sådan, vi tror et fællesskab fungerer bedst.