Forældresamarbejde

Her er en overraskelse: Er dit barn 7 år, har du som forælder seks gange større indflydelse på dit barns læring end skolen har

En succesfuld skolegang handler ikke kun om barnet. Skolens daglige samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere bygger på dialog, åbenhed, nærhed og tryghed for alle parter. Udviklingen af forståelse for andre, empati, ansvarlighed og omsorg er bærende begreber for skolens arbejde. Det gælder også for vores samarbejde med forældrene. Som forælder til et barn på Bagsværd Friskole bliver du involveret – for du betyder lige så meget for barnets læring, som skolen gør!

Vi har et organiseret kontakt-forældreforum, som mødes ca. 3 gange årligt for at drøfte synspunkter, arbejdsweekender, skole osv.

Årligt afholder vi 2 skole/hjemsamtaler og 2-3 forældremøder. Et af møderne er Børnerunden. Til Børnerunden er en klasses forældre samlet med klasselæreren og Klubbens kontaktperson. På tur fortæller forældrene 2 min. om deres barns trivsel. Hvem leger barnet med? Hvad fungerer? Og er der steder, skoen trykker? Børnerunden er Bagsværd Friskoles unikke værktøj til at give forældre et 360-graders blik på deres barn – og de andre børn i klassen. Trivselsproblemer opstår næsten altid som følge af små hændelser og misforståelser. I Børnerunden bliver problemerne taget i opløbet.

På lærerløs dag drager hele personalet af sted for at drøfte og arbejde med pædagogisk udvikling. Denne dag passer forældrene skolen. Nogle tager på tur, andre bliver hjemme på skolen. Det er ofte en rigtig hyggelig dag for både elever og forældre, og en fantastisk mulighed for personalet.

Hvert forældrepar lægger 2 dage om året (lørdag eller søndag) på skolen til diverse arbejdsopgaver, som er defineret på forhånd af skolens pedel. Og er det hårdt arbejde? Vi ville jo alle helst dase på sofaen, når det endelig er weekend. Men til arbejdsdagene tager man børnene med. De hjælper til og leger sammen på legepladsen og boldbanen. Imens graver forældrene træstammer ned for at etablere jorden-er-giftig banen og giver klasseværelset en overhaling. Ud over at konkret arbejde på skolen bliver udført, binder arbejdsweekender klassens forældregruppe bedre sammen. Herudover har vi på skolen forældre, der har helt specifikke kompetencer indenfor områder, som vi har både gavn af og hårdt brug for.

Det lyder som hårdt arbejde. Men det er det slet ikke. Hver især hjælper vi til dér, hvor vi bedst kan. På Bagsværd Friskole er det sådan, vi tror et fællesskab fungerer bedst.