PDF Gammel forside Login Intranet

På tværs!

En stor del af undervisningen på Bagsværd Friskole består af undervisning på tværs af klasser og fag.

Sådan en uge, er ugen inden vinterferien. Indskolingen -0.-3. klasse-  lærte således om sociale spilleregler på nettet, mellemtrinnet  -4.-6.. klasse- om børnerettigheder og kropsidealer og overbygningen -7.-9. klasse- om sundhed og kost.

Sanserne aktiveres

Det kræver meget af børn og unge når hverdagen brydes op – når det sædvanlige skema nedbrydes og en ny struktur opbygges. For de fleste børn, er det med til at skærpe sanserne på en ny måde og “reolen” hvor ny viden placeres, opfattes og aktiveres anderledes. Der arbejdes i disse uger i længere perioder uden afbrydelse af skoleklokken så der er større mulighed for fordybelse og refleksion.

På tværs af fag

Når skemaet brydes op, stilles der ikke spørgsmål til om vi arbejder med dansk, matematik eller fysik. Vi arbejder med et emne og i stedet for at fagene bliver målet i sig selv omsættes fagenes færdigheder til redskaber.

Samarbejde på tværs

I mange af skolens opbrudte uger arbejdes der på tværs af klasser. Oftest indenfor et trin, men det kan også forekomme, at det er på tværs af alle 10 klassetrin. Det er en fordel, når skolen er så lille, at alle elever lærer hinanden at kende. Det gør vores elever mere trygge, og vi oplever at vores store elever er rigtig gode til at tage sig af de mindre elever, og at de mindre elever tør gå til de store.


 

Comments are closed.