SFO´en “Klubben”

SFOén på Bagsværd Friskole er rammen om børnenes frie tid i forlængelse af skoledagen

SFO´en kalder vi Klubben.

Klubbens pædagoger overtager klasserne til sidst i sidste lektion. Her informeres klasserne om dagens program og eleverne krydses af på navnelister. Klubben lukker hver dag 16.45

I klubben ønsker vi at skabe de bedste rammer for børnenes frie tid, så de kan udfolde sig som glade, trygge og tillidsfulde børn. Hver enkelt barns trivsel, livsglæde og selvværd er vigtig for barnet selv, for fællesskabet og for os.

Klubben er et sted, hvor børnene kan udfolde deres ideer, og hvor de har tid til at fordybe sig i deres egne meningsfyldte aktiviteter. Vi skaber rum for og understøtter børenes frie og uforstyrrede leg uden voksen indblanding. Vi ønsker herigennem at børnene lærer at tage ansvar for at bruge deres egen tid og at børnene udfolder vigtige egenskaber som selvstændighed, selvværd, kreativitet og social ansvarlighed. Samtidig er det vigtigt at børnene udvikler og dyrker gode venskaber.

Klubben er også et sted hvor pædagogerne igangsætter aktiviteter. Børnene præsenteres for aktivitetsmuligheder og inspireres til lege og aktiviteter, der sættes i gang af den voksne. F.eks. igangsætter pædagogen en fangeleg eller et boldspil, igangsætter hulebyggeri og laver bål og snobrød. Disse aktiviteter har et fællesskabsfremmende og socialiserende perspektiv. Også aktiviteter som fx værkstedsaktiviteter med et mere individuelt udviklingsperspektiv igangsætter vi.

Børnene indgår i det forpligtende fællesskab, og der knytter sig en masse læring til børnenes frie tid i klubben – personlig udvikling, socialisering og dannelse som indfanges af, og er en del af skolens værdigrundlag. Igennem anerkendende dialog og fælles rammer hjælper pædagogen børnene med at udvikle sig til selvforvaltende individer, som kan lege godt med andre, løse de konflikter der kommer, og tage et medansvar for deres omgivelser. Vi vil gerne have at børnene hjælper og drager omsorg for hinanden, og vi voksne hjælper børnene til at passe på hinanden og deres omgivelser. Det forpligtende betyder også at børnene deltager aktivt og tager ansvar for – f.eks. oprydning og dyrepasning m.v.