Optagelse

Bagsværd Friskole

Antal børn pr. klasse

For at skabe den nødvendige balance mellem social og faglig dynamik i klassen og økonomiske forsvarlighed i relation til skolens faste omkostninger, er det besluttet at klasserne i gennemsnit består af 22 elever.

Optagelse

Ønsker I en plads på Bagsværd Friskole, og er der plads på det klassetrin I ønsker, indkaldes I med Jeres barn til en samtale med klasselæreren og en ledelsesrepræsentant. Efter samtalen vurderer begge parter om et skoleskift er en god ide og er vurderingen positiv fra begge sider kontakter klasselæreren den nuværende skole. Først herefter kan Bagsværd Friskole komme med en klar udmelding om optagelse eller ej.

Optagelsesparametre

For at samtalen og den efterfølgende optagelsesproces skal opleves vellykket for alle involverede parter, vil samtalen have fokus på følgende:

  • Hvorfor ønskes skoleskift – hvem ønsker det – med hvilket formål
  • Faglige styrker og svagheder – vilje til faglig progression
  • Social trivsel og engagement – vilje til udvikling og social progression i fællesskabet
  • Fokus på mangfoldighed som en styrke

Ind-udmeldelse

Indmeldelse sker via kontoret

Udmeldelse sker skriftligt med mindst én måneds varsel til d. 1. i måneden.